Day

9 septembra, 2022

Vzorové projekty pre lesnícke projektové podopatrenia PRV SR 2014 – 2022

Národné lesnícke centrum v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti podpory lesníctva z fondov EÚ pre obhospodarovateľov a vlastníkov lesov zverejnilo vzorové projekty ​(ŽoNFP a vybrané povinné prílohy s...

Oznámenie o nedostupnosti aplikácii NLC

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 9. 9. 2022 od 16:00 do 12.9.2022 budú aplikácie NLC (napr. LGIS, ISLHP, PolovStat, Hlásenie NT) z dôvodu migrácie databáz do vládneho cloud-u nedostupné....