Vzorové projekty pre lesnícke projektové podopatrenia PRV SR 2014 – 2022

Národné lesnícke centrum v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti podpory lesníctva z fondov EÚ pre obhospodarovateľov a vlastníkov lesov zverejnilo ďalšie vzorové projekty (ŽoNFP a vybrané povinné prílohy s výnimkou projektovej dokumentácie) pre aktuálne výzvy v rámci lesníckych projektových podopatrení PRV SR 2014 – 2022 – podopatrenie 4.3 a podopatrenie 8.3.

Viac sa dozviete na stránke Poradenstvo a vzdelávanie, v sekcii Projekčná činnosť – poradenská a konzultačná činnosť – Vzorové projekty pre lesnícke projektové podopatrenia PRV SR 2014 – 2022