Pozvánka na vedeckú konferenciu

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Vás pozýva na vedeckú konferenciu „Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR“, dňa 06. decembra 2022 v zasadačke NLC Zvolen, Sokolská ulica 2 (bývalý Lesoprojekt).

pozvankaAktualneOtazky2022

STIAHNUŤ

Návratka_k_pozvánke_AOEPLH2022