LESNÍCKE DNI – Lesy liečia

Zvolen, 18. apríl 2023Mnohí z nás hľadajú oddych, pohyb, relax v prírode. Na medzinárodnej úrovni sa v tomto roku dáva do pozornosti téma zdravých lesov pre zdravých ľudí. Zdravie je téma, ktorá sa dotýka každého človeka. Aj preto celoslovenské podujatie Lesnícke dni 2023 ideovo rozvíja tento koncept, pretože lesy liečia nielen telo ale i dušu. V súčasnej dobe netreba opomínať duševné zdravie a práve les svojou podstatou dokáže byť preň výrazne nápomocný.

Výsledkom práce lesníkov, dlhodobo a odborne starajúcich sa o lesy, je prostredie, z ktorého má spoločnosť okrem najekologickejšieho materiálu – dreva i mnoho ďalších zdravých produktov ako sú divina, liečivé čaje, sirupy, džemy, med, huby, prírodná kozmetika a iné,“ povedal k téme Lesníckych dní 2023 generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra, Peter Balogh. Rôzne typy prostredí, aj tých prírodných, pôsobia rôzne na jednotlivcov i skupiny ľudí. Ľudia uprednostňujú miesta v prírode, ktoré sú známe, obsahujú viaceré zložky prírody, najmä dospelé stromy a vodu. Príroda u ľudí zvyšuje hladinu serotonínu, ktorý je považovaný za hormón šťastia. Prechádzka v lese redukuje stres, povzbudzuje dušu, podporuje pozitívne myšlienky, znižuje hnev, agresívne reagovanie, navodzuje lepšiu náladu a pocit vitality, energie, nasadenia.

Lesnícke dni majú tiež za cieľ upriamiť pozornosť na 125 rokov lesníckej vedy a výskumu. Aj preto je časť odborného programu venovaná predstaveniu inovatívnej a aj v svetovom meradle unikátnej 3D CT linke pre skenovanie guľatiny dreva ako súčasti „Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva“.

Po troch rokoch sa otvorenie Lesníckych dní uskutoční 21. apríla 2023 na Námestí SNP vo Zvolene – meste lesníctva. Lesníci pre verejnosť na zvolenskom námestí ponúkajú liečivú silu prírody aj v aktivitách lesnej pedagogiky, cvičení s palicou, prvej pomoci v lese, rozhovoroch pre dušu so psychologičkou, avesterapii, canisterapii, i lesníckych pochúťkach a poľovníckom guľáši. Nebudú chýbať ukážky lesníckych činností, poľovníctva či včelárstva. Nielen symbolicky sa v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR k Lesníckym dňom pridáva i organizovaný odber – Zelená kvapka krvi.

V jednotlivých regiónoch Slovenska, napríklad v Bratislave, Kežmarku, Trenčíne, Hlohovci, Banskej Štiavnici, Košiciach, Čiernom Balogu, organizujú lesnícke inštitúcie aj ďalšie aktivity pod hlavičkou Lesníckych dní. Viac informácií nájdete na stránke www.lesnickedni.sk a facebookovom profile FB/lesnickedni.

Takže, ako hovorí jedno z posolstiev tohto ročníka: “Keď vás niečo trápi, prejdite sa po lese …“

LESNÍCKE DNI sú osvedčenou a tradičnou formou pozitívnej prezentácie lesníctva a lesníckeho stavu. Podujatie je zároveň dôkazom dobrej spolupráce lesníckych inštitúcií zo štátneho i neštátneho sektora a ďalších partnerov. Lesnícke dni sa konajú od roku 2007 a tak v tomto roku vstupujú už do 17. ročníka svojej realizácie a to pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Veronika Jaloviarová

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: veronika.jaloviarova@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 268

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Tie dopĺňajú dve odborné centrá:

  • Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
  • Znalecké centrum.