Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 1/2
960 01 Zvolen
Slovenská republika

Ing. Milan Sarvaš, PhD., vedúci

Ingrid Vajdová – sekretariát
tel.: +421 45 5314 402
mobil: +421 902 920 113
e-mail: nlc-ulpv@nlcsk.org