Záznam z vyhodnotenia ponúknutých cien záujemcov o nadobudnutie prebytočného hnuteľného majetku štátu – 21.10.2019

Zaznam_z_vyhodnotenie_auta_5_ks