Výzva na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2024

Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že PPA dňa 12. 04. 2024 zverejnila Výzvu na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2024 v rámci SP SPP 2023 – 2027 a PRV SR 2014 – 2020:

  •  pre podporu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 56 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.75/2015 Z. z. – na už prijaté záväzky z minulých období;
  •  pre podporu v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok v zmysle § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z.;
  •  pre podporu na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov v zmysle § 37 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z..

Podrobnosti k výzve nájdete na https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-samostatnch-iadost-o-priame-podpory-na-lesncke-opatrenia-na-rok-2024/12570