Day

October 4, 2019

Oznam – Ponuka prebytočného hnuteľného majetku 4.10.2019

Dávame na vedomie, že na internetovej stránke v časti aktuálne bola zverejnená nová ponuka prebytočného hnuteľného majetku.  

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku 4.10.2019

Národné lesnícke centrum so sídlom, T. G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315 (ďalej aj „NLC“) ponúka záujemcom, v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o...