Kontakt na NGRSL

Ing. Ľubomír Veselý, námestník generálneho riaditeľa pre služby a logistiku

Danica Trangošová – sekretariát námestníka generálneho riaditeľa
tel.: +421 45 5314 122
mobil:+421 911 797 121
e-mail: danica.trangosova@nlcsk.org