Day

19 novembra, 2021

Zelená správa 2020

Správa o lesnom hospodárstve (LH) v SR za rok 2020 – Zelená správa – obsahuje informácie o aktuálnom stave LH, lesov a ich obhospodarovaní k 31. 12. 2020. Slúži ako informačný...

Pozvánka: Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR

Cieľom vedeckej konferencie je prerokovať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálnu situáciu a ekonomické problémy lesného hospodárstva SR. Prezentovať sa budú výsledky úlohy prípravy nového Národného lesníckeho programu a ďalších úloh riešiacich problematiku ekonomiky...