Zelená správa 2020

Zelená správa 2020

Správa o lesnom hospodárstve (LH) v SR za rok 2020 – Zelená správa – obsahuje informácie o aktuálnom stave LH, lesov a ich obhospodarovaní k 31. 12. 2020. Slúži ako informačný materiál na podporu rozhodovania a riadenia LH SR a napĺňa požiadavky informovanosti odbornej a laickej verejnosti . Jedná sa o dokument, ktorý uvádza nielen čísla, ale aj faktory a okolnosti, ktoré ich vo vzájomných súvislostiach ovplyvňujú.

SK_Zelená správa_2021_final – kópia

Zelená správa vo formáte PDF.

Zelená správa v anglickom jazyku.