Day

28 októbra, 2020

Národné lesnícke centrum vo Zvolene ukončilo rekonštrukciu jednej zo svojich budov

Zvolen, 28. októbra 2020 – V ostatných dňoch bola ukončená komplexná rekonštrukcia budovy Národného lesníckeho centra na Sokolskej ulici. Rekonštrukcia sa realizovala v rámci implementácie projektu s názvom NLC – Zníženie energetickej náročnosti...

Do práce na bicykli 2020 – vyhodnotenie

Národné lesnícke centrum sa aj v tomto roku aktívne zapojilo do národnej kampane „Do práce na bicykli“ a aj týmto spôsobom sa prezentuje ako spoločensky zodpovedná organizácia, ktorá sa stará o...

Jednoduchý návod na evidenciu pracovného času

Pre stále pretrvávajúce nezrovnalosti pri vypĺňaní EPČ a HHR prikladáme jednoduchý návod ako správne postupovať pri evidencii činnosti.