Day

20 októbra, 2020

20. 10. 2020 – Medzinárodný deň stromov

Viete, že: Dnes je medzinárodný deň stromov a že Slovenská republika patrí s viac ako 41 % lesnatosťou k najlesnatejším krajinám v Európe? Lesy plnia tzv. ekosystémové služby – okrem...