Day

22 mája, 2020

Naši vedci publikujú v špičkovom vedeckom časopise Science

Veľký publikačný úspech nášho kolegu Františka Máliša z Národného lesníckeho centra – Lesnícky výskumný ústav Zvolen. Mať publikačný výstup v prestížnom časopise Science určite patrí k vrcholom výskumnej činnosti každého...

Informácie k Rozhodnutiu generálneho riaditeľa č. 7/2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, oznamujeme zamestnancom, ktorých pracovisko je v budove NLC na ulici Sokolská vo Zvolene, že termín nástupu do práce v pre nich obvyklom pracovnom režime, ktorý bol...

Odvolanie

Dňom 31. 05. 2020 je Ing. Vladimír Slančík, na vlastnú žiadosť, odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca úseku námestníka generálneho riaditeľa pre služby a logistiku, oddelenia hospodárskej správy.

Pozvánka na verejný odpočet činnosti NLC za rok 2019

OZNAM Dovoľujeme si Vás informovať o tom, že verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2019 sa uskutoční dňa 29. mája 2020 v čase od 10:00 do 11:00 hod. podľa...

Vzdelávaním v lesníctve proti klimatickej zmene

Zvolen, 22. mája 2020 – Národné lesnícke centrum (NLC) aj počas karanténnych opatrení vyvolaných koronavírusovou pandémiu pokračuje prostredníctvom Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky vo svojej vzdelávacej  činnosti zameranej na udržateľný...