Day

20 mája, 2020

Učiť sa o lese online je dnes “in”

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen v tomto období nadviazal prostredníctvom Referátu komunikácie a marketingu spoluprácu s CVTI SR, ktorej výsledkom je zverejnenie príspevku o aktivitách...