Day

24 marca, 2020

Na Slovensku sa okrem pandémie koronavírusu šíri aj pandémia v smrekových lesoch. Zachránime ich?

Po zimnom období ostalo v smrekových lesoch na Slovensku množstvo kalamitného dreva. Podľa aktuálne platných legislatívnych predpisov je na mnohých miestach na jeho spracovanie potrebný súhlas orgánov štátnej správy ochrany prírody...

Oznam – Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov

Zamestnanci, ktorí požiadali NLC o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, si ho môžu prevziať osobne u pani Peničkovej do 31.03.2020 každý deň v čase od 09:00 do 11:30. Kvôli zamedzeniu šírenia vírusu...

Upozornenie – evidencia pracovného času

Týmto pripomíname zamestnancom zaevidovať si pracovný čas za mesiac marec 2020 v starom intranete aplikácií „Úlohy“ a aj v aplikácií „Evidencia pracovného času na úlohách“ v novom intranete. Zodpovední riešitelia činností sú povinní najneskôr...