Day

12 decembra, 2019

Upozornenie pre zamestnancov vedy a výskumu

Upozornenie pre zamestnancov vedy a výskumu, odmeňovaných podľa prílohy č. 5 zákona 553/2003 Z. z. Venujte svoju pozornosť výplatnej páske za mesiac december/2019, v časti nárok na dovolenku, čerpanie dovolenky...

Pozvánka na konferenciu APOL2020

Lesnícka ochranárska služba pozýva lesníkov a ochrancov lesa na 29. ročník medzinárodnej konferencie Aktuálne problémy v ochrane lesa 2020. Miesto konania: grand hotel Bellevue Termín: 23.-24.1.2020 Prihlasovanie na konferenciu: http://www.e-los.sk/APOL/APOL2020