By

Viktor Šalgo

Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM Lesnícky výskumný ústav Zvolen Odbor lesníckej politiky, ekonomiky a manažmentu lesa MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR Sekcia LH a spracovania dreva SLOVENSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ, člen ZSVTS...

Údržba IS

Oddelenie informatiky oznamuje že na pondelok 16.11.2020 plánujeme nevyhnutnú prehliadku a údržbu informačných systémov, s čím môžu byť spojené dočasné výpadky niektorých interných služieb – intranetových aplikácií, tlačových a zdieľaných...

Oznam pre riešiteľov APVV projektov

Prosíme riešiteľov, ktorí pripravujú návrhy projektov APVV do VV2020, aby sledovali oznamy v Teams skupine “APVV Projekty”. Ďakujeme. Vedúca Referátu vedeckého sekretára

Rozhodnutie GR č. 12/2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Dnes bolo zverejnené Rozhodnutie generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra č. 12/2020 týkajúce sa povinností zamestnancov v súvislosti s nariadenými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození...

Rozhodnutie GR č. 11/2020

Nové rozhodnutie GR ohľadom obmedzení pre COVID-19. Týmto rozhodnutím sa ruší rozhodnutie č. 9/2020 Rozhodnutie je platné do 15.10.2020 >>odkaz<<