By

Ivana Šarinová

Na lesoch záleží…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu s Lesmi SR organizovalo dňa 13.07.2020 “Lesnícky deň”. V spoločnej diskusií o prírode blízkom hospodárení v lesoch bolo hlavnou témou pestovanie bukových a...

Pracovníci NLC ukázali svoju odbornosť

Problematika rozpadu smrečín, kalamít a veľkých holín je v súčasnosti výrazne diskutovaná. V súvislosti s jej riešením Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovalo pracovný výjazd do terénu, kde sa...

Pracovné rokovanie k „Zelenej správe 2019“

Dňa 03. júla 2020 sa vo Zvolene na pôde Národného lesníckeho centra pod gesciou Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočnilo pracovné rokovanie k ...

Oznam určený kolegyniam a kolegom v budove NLC na Sokolskej ulici

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chceme Vás informovať, že od termínu 06.07.2020 (pondelok) bude prebiehať preberanie stavebných prác v budove NLC na Sokolskej ulici. Z tohto dôvodu Vás žiadame o sumarizáciu všetkých...

Predbežné zisťovanie záujmu o športové hry

Milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že dňa 10.09.2020 (štvrtok) sa pod záštitou ÚHUL a v priestoroch športového areálu Orlík v blízkosti vodnej nádrže Môťová budú konať Športové...

Zamestnanci Národného lesníckeho centra si zveľaďujú svoje okolie

V stredu 24. júna 2020 sa z iniciatívy Referátu komunikácie a marketingu Národného lesníckeho centra vo Zvolene zapojilo 19 pracovníkov do skrášľovania okolitého exteriéru tejto významnej slovenskej lesníckej inštitúcie. Aj napriek problematickým uplynulým...

Dodatočné informácie k letnej brigáde na T. G. Masaryka

Milé kolegyne, milí kolegovia, Referát komunikácie a marketingu Vás chce bližšie informovať k nadchádzajúcej brigáde, ktorá sa uskutoční dnes. Zídeme sa krátko pred 10:00 hod. pred hlavným vchodom do budovy...

Nový príkazný list ministra

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, žiadame Vás, aby ste sa oboznámili s novým Príkazným listom ministra č. 53, ktorý rušíPríkazné listy ministra č. 35 a 46 v celom ich znení, ktoré...

Svetový deň životného prostredia

Už 48 rokov si každoročne vďaka iniciatíve OSN 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia – World Environment Day. Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí,...
1 2