By

Ivana Šarinová

20. 10. 2020 – Medzinárodný deň stromov

Viete, že: Dnes je medzinárodný deň stromov a že Slovenská republika patrí s viac ako 41 % lesnatosťou k najlesnatejším krajinám v Európe? Lesy plnia tzv. ekosystémové služby – okrem...

Budovanie jednotnej podnikovej identity – menovky ku dverám

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Referát komunikácie a marketingu zabezpečil realizáciu menoviek ku dverám a tabúľ na realizované projekty v jednotnom štýle, ktorých montáž sa v týchto dňoch finalizuje v novorekonštruovanej...

Budovanie jednotnej podnikovej identity – informačné vitríny

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v týchto dňoch Referát komunikácie a marketingu v súvislosti s finalizáciou rekonštrukcie budovy NLC na Sokolskej ulici ukončil realizáciu informačných vitrín, ktoré sú umiestnené v podchode budovy. Dva presklené uzatvorené panely...

Rozhodnutie generálneho riaditeľa č. 9/2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Dnes bolo zverejnené Rozhodnutie generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra č. 9/2020 týkajúce sa povinností zamestnancov v súvislosti s nariadenými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození...

Usmejme sa na seba !

Vedeli ste, že dnes je Svetový deň úsmevu, ktorý si pripomíname od roku 1999? Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“ ako symbol šťastia a dobrej...

Využitie orecha čierneho v agrolesníckych systémoch na Slovensku

Zaujímavá reportáž na tému využívania orecha čierneho v rámci agrolesníckych systémov na Slovensku, na ktorej participovalo aj Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen. Celú reportáž si môžete pozrieť...

Agrolesnícke systémy sa stávajú stále aktuálnejšími

V Rovňanoch vznikol prvý agro-drevinový sociálny podnik na Slovensku, na ktorom odborne participujú aj naši kolegovia z Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen. Bližšie informácie nájdete: https://sobotnik.sk/2020/07/rovnany-socialny-podnik-uroda/

Spoločne do práce na bicykli

Milé kolegyne, milí kolegovia, v týchto dňoch prebieha na Slovensku registrácia v rámci kampane Do práce na bicykli 2020, do ktorej sa môžu zapojiť aj zamestnanci našej organizácie. Princíp tejto súťaže...

Kampaň: Do práce na bicykli 2020

Vážené kolegyne a kolegovia, Národné lesnícke centrum prejavilo predbežný záujem zapojiť sa do súťaže “Do práce na bicykli 2020” (viď: www.dopracenabicykli.eu), samozrejme, za predpokladu, že prejavíte záujem. Preto by sme Vás chceli poprosiť...

Začiatok úspešného projektu – Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva

Na pôde Národného lesníckeho centra vo Zvolene sa dňa 17.07.2020 konal kick-off meeting Centra excelentnosti LignoSilva. Toto stretnutie slávnostne otvoril Peter Balogh, generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra, Tomáš Bucha, ktorý...
1 2