By

Ivana Šarinová

Agrolesnícke systémy sa stávajú stále aktuálnejšími

V Rovňanoch vznikol prvý agro-drevinový sociálny podnik na Slovensku, na ktorom odborne participujú aj naši kolegovia z Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen. Bližšie informácie nájdete: https://sobotnik.sk/2020/07/rovnany-socialny-podnik-uroda/

Spoločne do práce na bicykli

Milé kolegyne, milí kolegovia, v týchto dňoch prebieha na Slovensku registrácia v rámci kampane Do práce na bicykli 2020, do ktorej sa môžu zapojiť aj zamestnanci našej organizácie. Princíp tejto súťaže...

Kampaň: Do práce na bicykli 2020

Vážené kolegyne a kolegovia, Národné lesnícke centrum prejavilo predbežný záujem zapojiť sa do súťaže “Do práce na bicykli 2020” (viď: www.dopracenabicykli.eu), samozrejme, za predpokladu, že prejavíte záujem. Preto by sme Vás chceli poprosiť...

Začiatok úspešného projektu – Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva

Na pôde Národného lesníckeho centra vo Zvolene sa dňa 17.07.2020 konal kick-off meeting Centra excelentnosti LignoSilva. Toto stretnutie slávnostne otvoril Peter Balogh, generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra, Tomáš Bucha, ktorý...

Na lesoch záleží…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu s Lesmi SR organizovalo dňa 13.07.2020 “Lesnícky deň”. V spoločnej diskusií o prírode blízkom hospodárení v lesoch bolo hlavnou témou pestovanie bukových a...

Pracovníci NLC ukázali svoju odbornosť

Problematika rozpadu smrečín, kalamít a veľkých holín je v súčasnosti výrazne diskutovaná. V súvislosti s jej riešením Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovalo pracovný výjazd do terénu, kde sa...

Pracovné rokovanie k „Zelenej správe 2019“

Dňa 03. júla 2020 sa vo Zvolene na pôde Národného lesníckeho centra pod gesciou Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočnilo pracovné rokovanie k ...

Oznam určený kolegyniam a kolegom v budove NLC na Sokolskej ulici

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chceme Vás informovať, že od termínu 06.07.2020 (pondelok) bude prebiehať preberanie stavebných prác v budove NLC na Sokolskej ulici. Z tohto dôvodu Vás žiadame o sumarizáciu všetkých...

Predbežné zisťovanie záujmu o športové hry

Milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že dňa 10.09.2020 (štvrtok) sa pod záštitou ÚHUL a v priestoroch športového areálu Orlík v blízkosti vodnej nádrže Môťová budú konať Športové...

Zamestnanci Národného lesníckeho centra si zveľaďujú svoje okolie

V stredu 24. júna 2020 sa z iniciatívy Referátu komunikácie a marketingu Národného lesníckeho centra vo Zvolene zapojilo 19 pracovníkov do skrášľovania okolitého exteriéru tejto významnej slovenskej lesníckej inštitúcie. Aj napriek problematickým uplynulým...
1 2