By

adminnlc

Aktuálne informácie – COVID-19

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás touto cestou upozorniť na reflektovanie aktuálnych informácií v súvislosti s ochorením COVID-19 a všetkých opatrení s ním súvisiacich na webovom sídle Úradu verejného...

Webináre pre zamestnancov NLC

Milé kolegyne, milí kolegovia, v nadväznosti na vybrané ustanovenia nového pracovného poriadku si Vás dovoľujeme informovať o pripravovaných webinároch k informačným systémom NLC, ktoré pre Vás pripravilo Oddelenie všeobecnej informatiky:...

OZNAM OVI

Aplikácie NLC nebudú dostupné 6.2.2020 od 15:00 do 15:15 z technických dôvodov. Za porozumenie ďakujeme.

Oznámenie Oddelenia hospodárskej správy

Oznamujeme zamestnancom, že poruchy, závady a požiadavky na pracovníkov Oddelenia hospodárskej správy je potrebné žiadať pomocou intranetovej aplikácie “PODPORA“. Iný spôsob nebude akceptovaný. Za porozumenie ďakujeme.

Technická odstávka serverov 25.10.2019

25.10.2019 bude v čase od 7:45 do 8:15 technická odstávka serverov NLC. Z tohoto dôvodu nebudú niektoré služby a aplikácie dostupné.

Udelenie akademického titulu

Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta, dňa 26. 08. 2019 udelila Ing. Zuzane Slatkovskej akademický titul “doktor” (“philosophiae doctor”, v sktratke “PhD.)

Verejné pripomienkovanie k výzve: Manažment údajov lesných pozemkov

Národné lesnícke centrum sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Manažment údajov lesných pozemkov, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii...

OZNAM HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY

Z dôvodu vykonávania rekonštrukcie vykurovacieho systému bude zabezpečené teplo v budovách NLC dňom 26.9.2019, podľa klimatických podmienok.

OZNAM

Vážení vedúci zamestnanci, žiadame Vás o doručenie zaktualizovaného Dotazníka na zhodnotenie rizík v podmienkach NLC, príloha č. 3 smernice o finančnej kontrole a riadení rizík, v termíne do 30. 09....

Registratúra – uzatváranie spisov

Prosím referentov, ktorí pracujú v registratúrnom programe WinASU, aby si záznamy vložili do spisov a spisy uzatvorili. Do konca októbra žiadam odovzdať uzatvorené spisy do pol roka 2019 a spisy z...
1 2 3 11