Day

29 marca, 2023

Les plný tajomstiev

Zvolen, 29. marca 2023 Prvý apríl je nielen deň vtákov, ale už  13. krát je aj dňom kedy Národné lesnícke centrum Zvolen spúšťa celoslovenský projekt LES UKRYTÝ V KNIHE, prepájajúci knižnice,...