Les plný tajomstiev

Zvolen, 29. marca 2023 Prvý apríl je nielen deň vtákov, ale už  13. krát je aj dňom kedy Národné lesnícke centrum Zvolen spúšťa celoslovenský projekt LES UKRYTÝ V KNIHE, prepájajúci knižnice, školy a lesných pedagógov s cieľom zvýšiť čitateľskú a prírodovednú gramotnosť u detí. TAJOMSTVÁ LESA sú ústrednou témou aktuálneho ročníka, ktorý bude prebiehať od 1. apríla do 22. mája 2023.

Apríl, mesiac lesov, každoročne prináša les do knižníc na celom Slovensku, kde žiaci základných škôl spolu s lesnými pedagógmi hľadajú súvislosti medzi lesom a knihou prostredníctvom celoslovenskej kampane LES UKRYTÝ V KNIHE. Knižnice na celom Slovensku v období od 1. apríla do 22. mája 2023 poskytujú priestor detským čitateľom a spolu s lesnými pedagógmi zo štátnych i neštátnych subjektov pripravujú aktivity. Počas nich si žiaci základných škôl čítajú príbehy o lese, získavajú poznatky o lesnom ekosystéme a dozvedia sa ako vzniká kniha – od malého semienka, strom, papier až po príbehy zapísané v knihách. Touto hravou formou deti získavajú vzťah ku knihám a čítaniu a prehlbujú si pozitívny vzťah k prírode.

Každý rok je venovaný inej téme a tohto roku lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra vo Zvolene zahalili magický 13. ročník projektu do TAJOMSTIEV LESA, plného neprebádaných skrýš a záhad. Prečo sú dutiny stromov vhodné pre lesné tvory? Kde sa ukrývajú zvieratá? Prečo je hlucháň hluchý? Kedy má ostať tajomstvo tajomstvom a kedy je dobré ho odhaliť? Na tieto a ďalšie otázky sa pokúsia nájsť odpoveď účastníci projektu. S tajomstvom lesa súvisia hádanky a  práve tie budú školáci vytvárať v rámci sprievodnej aktivity projektu – v korešpondenčnej súťaži o „naj lesnú knihu“, v tomto prípade v podobe tvorby vlastnej LESNEJ HÁDANKY. Autori najoriginálnejších hádaniek budú ocenení spolu s najaktívnejšími knižnicami a naj lesným pedagógom na slávnostnom vyhodnotení projektu v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene dňa 16. júna 2023.

Viac informácií nájdete na stránke http://www.lesnapedagogika.sk/portal/luk/

Celoslovenskú kampaň pripravilo Národné lesnícke centrum Zvolen s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a podniku LESY SR, š.p.