Day

23 marca, 2023

Úspešná implementácia spoločného projektu na podporu lesného hospodárstva v Srbsku

Zvolen, 23. marec 2023 – Implementácia spoločného medzinárodného projektu zameraného na rozvoj lesného hospodárstva v Srbsku bola úspešne ukončená. V projekte boli za slovenskú stranu zapojené Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja...