Day

26 januára, 2023

Ďalší výskumný projekt NLC s vynikajúcou úrovňou

APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydala novú publikáciu „Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou“, ktorá prezentuje výsledky riešenia projektov dosahujúcich vynikajúcu úroveň. Nás teší, že sa do publikácie dostal...