Day

8 decembra, 2022

Podpora NLC pre obhospodarovateľov lesa v procese čerpania finančných prostriedkov z PRV SR pokračuje

Zvolen, 12. december 2022 – Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky, pripravilo ďalšie dva vzorové projekty pre aktuálne lesnícke výzvy. Nadviazali sme tak na prvé dva...