Day

28 októbra, 2022

Pozvánka na pracovný seminár

Národné lesnícke centrum v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene a ďalšími partnermi Vás pozýva na pracovný seminár HOSPODÁRSKA ÚPRAVA PRÍRODE BLÍZKYCH LESOV – o d    v ý s...