Day

4 októbra, 2022

Spoločné terénne školenie „Cesty k zdravým lesom”

Zvolen, 4. október 2022 –  Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky nedávno zorganizovalo spoločné terénne školenie pre obhospodarovateľov lesov, v lokalite Vysokých Tatier, pod názvom „Cesty...