Day

26 augusta, 2022

Oznam pre zamestnancov využívajúcich služobné MV

Vážené kolegyne a kolegovia. Z dôvodu čerpania dovolenky Vás žiadam o doručenie podkladov – kníh jázd, žiadaniek na prepravu a taktiež aj o evidenciu v aplikácii Autoplán najneskôr do 2.9.2022....