Day

23 augusta, 2022

Stanovisko NLC k predbežným výsledkom DNA analýzy početnosti medveďa hnedého

Zvolen, 23. august 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) zhodnotí výsledky výskumu veľkosti populácie medveďa hnedého, ktorý vykonala Karlova univerzita a jej výsledky boli predbežne prezentované vo forme tlačovej správy, až...