Day

13 októbra, 2021

Jedinečný prístup k databáze PressReader

Milé kolegyne, milí kolegovia, databáza PressReader dočasne rozšírila ponuku e-zdrojov CVTI SR. Viac ako 7 000 zahraničných denníkov a populárno-náučných časopisov v 65 jazykoch je zdarma dostupných do 31. 10....

Raňajky s novinármi

V utorok 12. októbra 2021 sa v priestoroch Národného lesníckeho centra konal už tradičný formát stretnutia so zástupcami médií „Raňajky s novinármi“. Téma dňa bola vskutku výnimočná 20 výročie lesnej pedagogiky na Slovensku....

Raňajky s novinármi

V utorok 12. októbra 2021 sa v priestoroch Národného lesníckeho centra konal už tradičný formát stretnutia so zástupcami médií „Raňajky s novinármi“. Téma dňa bola vskutku výnimočná 20 výročie lesnej pedagogiky na Slovensku....