Day

24 augusta, 2021

Anglický jazyk v aplikácií Outlook

V týchto dňoch sme zaregistrovali u viacerých používateľov v elektronickej pošte problém s automatickým prepnutím jazyka zo slovenčiny do angličtiny s tým, že spätné prepnutie do slovenčiny už nie je...

Výstava – Tradície slovenského vidieka

V dňoch 19. – 22. augusta 2021 sa v areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre konala výstava Tradície slovenského vidieka. Organizátorom bolo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Podujatie malo edukačný charakter a jeho...

Lesnícke dni 2021

LES cesta k poznaniu a ozdraveniu „Keď poznáme kraje svoje poznáme i samých seba,“ je výrok slovenského historika a botanika, Andreja Kmeťa. Pandémia Covid-19 mnohých „vyhnala“ do lesa a tak objavili miesta v lese, ktoré...

Participácia na tvorbe Národného lesníckeho programu

Jednou z hlavných úloh Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Národného lesníckeho centra v oblasti lesného hospodárstva je vypracovať nový strategický dokument – Národný lesnícky program Slovenskej republiky...

Les – cesta k poznaniu a ozdraveniu

Zvolen, 23. augusta 2021 – „Keď poznáme kraje svoje, poznáme i samých seba“, je výrok slovenského historika a botanika Andreja Kmeťa. Pandémia Covid-19 mnohých „vyhnala“ do lesa a tak objavili miesta v lese, ktoré...