Prezentácie a zborník z vedeckej konferencie AOEPLH 2022

Vedecká konferencia Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR sa tohto roku uskutočnila  6. decembra 2022 vo Veľkej zasadačke Národného lesníckeho centra na Sokolskej ulici.

Cieľom bolo prerokovať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálnu situáciu a ekonomické problémy lesného hospodárstva SR. Prezentovali sa najnovšie výsledky výskumných úloh podporených z kontraktu medzi NLC a MPRV SR a z ďalších projektov podporených z APVV. Osobitná pozornosť sa venovala projektu Výskumného zámeru NLC na roky 2022-2026, Ekonomika prírode blízkeho hospodárenia v lesoch (EPRIBLES). Na konferencii bolo prítomných viac ako 60 účastníkov.

 

Zborník vedeckých prác z konferencie (PDF)

Zborník_2022

 

Prezentácie: (pre otvorenie PDF súboru kliknite na názov prezentácie)

  1. Blok Aktuality lesníckej politiky a ekonomiky SR

Kovalčík: Ekonomické a hospodárske výsledky LH v roku 2021 a výhľad v roku 2022

Moravčík: Stav a vývoj ukazovateľov lesného hospodárstva SR

Štěrbová: Zhodnotenie realizovateľnosti a návrh legislatívneho zámeru jednotného zákona o lesoch a o ochrane prírody

 

  1. Blok Ekosystémové služby a riadenie lesného hospodárstva

Dobšinská: Neformálne aspekty výkonu štátnej správy v lesnom hospodárstve

Sedmák: Návrh modifikácie obhospodarovania lesa pre podporu ekosystémových služieb lesov v BSK

Sedliak: Dostupné zdroje údajov pre priestorové analýzy poskytovania ekosystémových služieb v lesoch Slovenska

Moravčík: Porovnanie európskych krajín podľa ukazovateľov TUOL

 

  1. Blok Ekonomika prírode blízkeho hospodárenia v lesoch (EPRIBLES)

Kulla: Predstavenie projektu EPRIBLES – ciele, základné východiská riešenia a rešerš doterajších výsledkov výskumu

Murgaš: Vybrané série trvalých výskumných plôch prebierok ako základ živého laboratória pre výskum PBHL

Sarvašová: Platby za ekosystémové služby ako dôležitá súčasť ekonomiky PBHL – rešerš poznatkov a možné metódy riešenia