Poľovníctvo a príroda 2022

Všetkých priateľov prírody pozývame na Celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou “Poľovníctvo a príroda” 2022, ktorú organizuje SPK podľa zákona o poľovníctve z poverenia ministra Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pri príležitosti konania 47. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v dňoch 18-21. augusta 2022.

Viac informácií, ako aj program nájdete na https://agrokomplex.sk/polovnictvo-a-priroda/