Ochrana kritickej infraštruktúry

 

 

 

 

 

 

Zvyšovanie úrovne ochrany kritickej infraštruktúry – výskum nových, ekologicky akceptovateľných metód boja so škodcami lesa na území v správe podniku Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky, číslo projektu VLMSR 0120.

Prijímateľom projektu sú Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik a Národné lesnícke centrum je partnerom projektu.

Hlavným cieľom projektu je výskum nových, ekologicky akceptovateľných metód ochrany lesov, ktoré sú súčasťou obrannej infraštruktúry nachádzajúcej sa na území v správe podniku Vojenské lesy a majetky SR, š. p.

Parciálnymi cieľmi projektu sú:

  1. Výskum využitia metód sterilného hmyzu (SIT) v boji s hmyzími škodcami lesa
  2. Výskum biologických metód boja s hmyzími škodcami lesa

Klimatická zmena negatívne ovplyvňuje lesné porasty a tie sú citlivejšie na poškodenie hmyzom. Naopak pozitívne ovplyvňuje bionómiu hmyzu, ktorý spôsobuje posledné roky neúmerné škody v lesoch Slovenska. Lesné porasty sú nezastupiteľnou zložkou ochrannej infraštruktúry a preto je ich zdravotný stav veľmi dôležitý.

Výskum je zameraný prioritne na 4 modelové druhy škodcov, lykožrúta smrekového Ips typographus, lykožrúta vrcholcového Ips acuminatus, tvrdoňa smrekového Hylobius abietis, mníšku veľkohlavú Lymantria dispar a teda na ochranu borovicových, smrekových a dubových porastov. Zámerom projektu je zakomponovať do aktuálneho systému integrovanej ochrany kľúčovej infraštruktúry obrany štátu – lesov, nové, inovatívne prvky a postupy, ktoré sú založené na báze SIT a biologických metódach.