Náš vedecký časopis je v strednej a východnej Európe najlepší

Podľa hodnotenia medzinárodného rebríčka SCIMAGO je Central European Forestry Journal v oblasti lesníctva a drevárstva medzi vedeckými časopismi strednej a východnej Európy najkvalitnejší. Časopis vydáva Národné lesnícke centrum, Lesnícky výskumný ústav Zvolen v spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou lesnickou a dřevařskou v Prahe. Uvedený rebríček vychádza z analýzy viacerých scientometrických ukazovateľov, najmä citačných ohlasov. Konkrétne podľa najnovších výsledkov hodnotiacich stav v roku  2021 je Central European Forestry Journal na 47. mieste z celkového počtu 161 sledovaných časopisov.

Náš časopis predbehol aj také uznávané vedecké časopisy akými sú iForest (Taliansko; 49. miesto) či Silva Fennica (Fínsko; 52. miesto). Zo slovenských časopisov sa na ďalších miestach umiestnil Wood Research (50. miesto) a Acta Facultatis Xylologiae (68. miesto). Tento, v celosvetovom meradle naoko „nevýrazný úspech“ nášho časopisu si treba uvedomiť v súvislosti, že podstatná časť vedeckých periodík umiestnených v prvom kvartile uvedeného rebríčka patrí pod gigantické, vysoko nákladové vydavateľstvá akými sú Springer či Elsevier. Pritom v danej oblasti najvyššie priečky každoročne obsadzujú krajiny ako Holandsko, Nemecko, USA a Veľká Británia.