Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Národné lesnícke centrum informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce:
Samostatný referent správy a služieb reprodukčných zariadení

BZ-Straz

STIAHNUŤ