Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov na druh práce “Samostatný referent ekonomiky práce”

2470_001

>>PDF<<