Z á p i s n i c a z vyhodnotenia ponúkanej ceny záujemcov o predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra, uskutočnenom dňa 5.6.2023

Z á p i s n i c a

z vyhodnotenia ponúkanej ceny záujemcov o predaj prebytočného

hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra,

uskutočnenom dňa 5.6.2023

 

Členovia komisie:                 Ing. Miroslav Kovalčík, PhD. predseda komisie

Mgr. Katarína Sujová, PhD. – členka komisie

Ing. Vladimír Slančík – člen komisie

JUDr. Pavol Boroň- člen komisie

Ing. Alexander Halák – člen komisie

Program: Vyhodnotenie ponúknutej ceny navrhovanej záujemcami na predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra.

Národné lesnícke centrum (ďalej len „NLC“) so sídlom vo Zvolene, zaradilo rozhodnutím operatívnej rady generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra č. 1345/2023 o prebytočnom hnuteľnom majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra, T. G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315, zo dňa 12.4. 2023 nasledujúci majetok:

Osobný automobil Nissan Navara 3 ks, Renault Kangoo 2 ks, Mitsubishi Pajero 1 ks.

Ponuka dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe NLC bola zverejnená v registri ponúkaného majetku štátu dňa 19.5.2023 s lehotou predkladania ponúk  do 2.6. 2023.

Dňa 5.6.2023 o 9,00 hodine bolo v zasadačke NLC na ul. T. G. Masaryka č. 22 vo Zvolene za účasti členov menovanej komisie vyhodnotenie cenových ponúk, ktoré spĺňali vopred určené podmienky a boli doručené v stanovenej lehote.

P.č.1 Nissan Navara Double Cab 2,5 D, ZV 182 BM, cena podľa znalca 3280,00 €

 

Poradie               Záujemca o ponúkaný majetok Ponuka                 záujemcu
1. Ing. Ivan Hudák, Školská 565/12, 962 61 Dobrá Niva 5410,00 €
2. MooGoss s.r.o. Klincová 35 821 08 Bratislava 5087,00€
3. Autonovo, a.s. Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica 5050,00 €
4. Petra Jaššáková, Grúňanská 981, 029 44 Rabča 4853,00 €
5. Ján Ďurečka, J.R. Poničana, 844/110, 962 23 Očová 4602,00 €
6. KT2 s.r.o. J.Jánošíka 1651/8, 960 01 Zvolen 4560,00 €
7. Pavel Jančov, J.Kráľa 1298/25, 960 01 Zvolen 4422,00 €
8. Ing.Marek Pencák, Monardova 31, 821 06 Bratislava 4350,00 €
9. Branislav Neubauer, T. Vansovej 8, 960 01 Zvolen 4310,00 €
10. Ľubomír Serdel, Novoť 157, 029 55 Novoť 3300,00 €

 

 

 

 

P.č. 2 Nissan Navara Double Cab 2,5 D ZV 187 BM, cena podľa znalca 2986,00 €

 

Poradie                   Záujemca o ponúkaný majetok Ponuka
       1. Autonovo, a.s. Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica 5350,00 €
       2. Milan Kresan, Orgovánová 291/3, 962 61 Dobrá Niva 5251,00 €
       3. Miroslav Hulina, J.R.Poničana, 838/98, 962 23 Očová 5010,00 €
       4. Petra Jaššáková, Grúňanská  981, 029 44 Rabča 4853,00 €
       5. MooGoss s.r.o.Klincová 35 821 08, Bratislava 4823,00 e
       6. Pavel Jančov, J. Kráľa 1298/5, 960 01 Zvolen 4566,00 €
       7. Tibor Krajči, 962 62 Sása 4508,00 €
       8. Jaroslav Selecký, J.R. Poničana  832/86, 962 23 Očová 4053,00 €
       9. Ing. Miroslav Šupica, Ľuboreč 52, 985 11 Ľuboreč 4000,00 €
       10. Branislav Neubauer, T.Vansovej 8, 960 01 Zvolen 3550,00 €
       11. Mgr. Ján Vasiľ, Vlača 74, 094 31 Vlača 3102,00 €
       12. Ing. Rastislav Raši,Nová 320, 976 69, Pohorelá 3006,00 €
       13. Ľubomír Serdel, Novoť 157, 029 55, Novoť 3000,00 €

 

 

 

P.č.3 Nissan Navara Double Cab 2,2 D ZV 517 BX, cena podľa znalca 2633,00 €

 

 

Poradie                   Záujemca o ponúkaný majetok Ponuka
       1. Petra Jaššáková Grúňanská  981 029 44 Rabča 4853,00 €
       2. KT2 s.r.o. J.Jánošíka 1651/8 960 01 Zvolen 4320,00 €
       3. Autonovo, a.s. Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica 3550,00 €
       4. MooGoss s.r.o. Klincová 35, 821 08, Bratislava 3259,00 €
       5. Milan Kresan, Orgovánová 291/3, 962 61 Dobrá Niva 3200,00 €
       6. Ľubomír Serdel,Novoť 157, 029 55 Novoť 2900,00 €
       7. Branislav Neubauer, T.Vansovej 8, 960 01 Zvolen 2850,00 €
       8. Mgr. Ján Vasiľ, Vlača 74, 094 31 Vlača 2641,00 €

 

 

 

 

 

 

 

P.č.4 Mitsubishi Pajero Pinin 1,8 MPI Silverline ZV 500 AS, cena podľa znalca 947,00 €

 

 

Poradie                   Záujemca o ponúkaný majetok Ponuka
       1. KT2 s.r.o. J.Jánošíka 1651/8 960 01 Zvolen 1909,00 €
       2-3 Autonovo, a.s. Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica 1850,00 €
       2-3 Ing.Marek Pencák, Monardova 31, 821 06 Bratislava 1850,00 €
       4. Branislav Neubauer, T.Vansovej 8, 960 01 Zvolen 1550,00 €
       5. Ing. Martin Minár Školská ulica 300/19, 951 95 Obyce 1520,00 €
       6. Mgr. Lenka Hulinová, J.R.Poničana 838/98, 962 23 Očová 1510,00 €
       7. Moo Goss s.r.o. Klincová 35, 821 08, Bratislava 1386,00 €
       8. Mgr. Ján Vasiľ, Vlača 74, 094 31 Vlača 1312,00 €
       9. Ing. Juraj Bezrouk Slávikova 752/19, 962 61 Dobrá Niva 1250,00 €
       8. Ing. Rastislav Raši, Nová 320, 976 69, Pohorelá 1111,00 €
       9. Petra Jaššáková Grúňanská  981, 029 44 Rabča 1053,00 €
       10. Milan Kresan, Orgovánová 291/3, 962 61 Dobrá Niva 1020,00€

 

P.č.5  Renault Kangoo ZV 618 BF, cena podľa znalca 505,00 €

 

Poradie                   Záujemca o ponúkaný majetok Ponuka
       1. KT2 s.r.o. J.Jánošíka 1651/8 960 01 Zvolen 1360,00 €
       2. Sára Mária Hildegarda Škradová Bratov Veselovcov 1510/22, 960 01 Zvolen 1336,00 €
       3. Branislav Neubauer, T.Vansovej 8, 960 01 Zvolen 1310,00 €
       4. Moo Goss s.r.o. Klincová 35, 821 08, Bratislava 1253,00 €
       5. Autonovo, a.s. Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica 1250,00 €
       6. Diana Dietrichová, Štúrova 126/5, 058 01 Poprad 1110,00 €
       7. Tibor Krajči, 962 62 Sása 1108,00 €
       8. Juraj Vasiľ, Prenčov 235, 969 73, Prenčov 1105,00 €
       9. Miroslav Košťál,Okružná2404/27, 960 01 Zvolen 920,00 €
       10. Petra Jaššáková Grúňanská  981, 029 44 Rabča 835,00 €
       11. Ing. Juraj Bezrouk Slávikova 752/19, 962 61 Dobrá Niva 750,00 €
       12. Martin Šalgo, Krná 138, 985 25, Uhorské 710,00 €
       13.  Vladimír Filander, Šafárikova 1948, 960 01 Zvolen 631,99 €
       14. Vladimír Lihocký, Podzámčok 68, 962 61 Dobrá Niva 612,00 €

 

P.č.6 Renault Kangoo ZV 620 BF, cena podľa znalca 500,00 €

 

Poradie                  Záujemca o ponúkaný majetok Ponuka
      1. Sára Mária Hildegarda Škradová Bratov Veselovcov 1510/22, 960 01 Zvolen 1336,00 €
      2. KT2 s.r.o. J.Jánošíka 1651/8 960 01 Zvolen 1320,00 €
      3. Moo Goss s.r.o. Klincová 35, 821 08, Bratislava 1253,00 €
      4. Bc. Juraj Vasiľ, L .Svobodu 1495/10 969 01 Banská Štiavnica 1109,00 €
      5. Tibor Krajči, 962 62 Sása 1108,00 €
      6. Autonovo, a.s. Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica 1050,00 €
      7. Miroslav Košťál,Okružná2404/27, 960 01 Zvolen 920,00 €
      8. Branislav Neubauer, T.Vansovej 8, 960 01 Zvolen 850,00 €
      9. Petra Jaššáková Grúňanská  981, 029 44 Rabča 835,00 €
     10. Ing. Juraj Bezrouk Slávikova 752/19, 962 61 Dobrá Niva 750,00 €
     11. Vladimír Lihocký, Podzámčok 68, 962 61 Dobrá Niva 612,00 €

 

 

Záujemcovia uvedení v každej tabuľke na prvom mieste ponúkli najvyššiu cenovú ponuku, preto komisia navrhuje štatutárnemu zástupcovi NLC uzavrieť s nimi kúpno-predajné zmluvy.

 

Členovia komisie:

Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.   ………………………………..

Mgr. Katarína Sujová, PhD.    ………………………………..

Ing. Vladimír Slančík                ……………………………….

JUDr. Pavol Boroň                    ………………………………..

Ing. Alexander Halák                ………………………………..

 

 

 

 

 

 

Vo Zvolene 9.6.2023                                                                       Ing. Peter Balogh, PhD.

generálny riaditeľ