Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že PPA dňa 03. 04. 2024 zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v zmysle Schémy minimálnej pomoci č. DM – 11/2024. Výzva je otvorená od 03. apríla 2024 do 03. júla 2024.

Prístup k technickej podpore zo strany NLC prostredníctvom aplikácie na získanie orientačného zoznamu porastov a na výpočet podpory získate na tomto mieste.

Podrobnosti k výzve nájdete na https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-podpory-v-lesnom-hospodarstve-na-plnenie-mimoprodukcnych-funkcii-lesov/12553