Personálne zabezpečenie LVÚ

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE NLC – LVÚ ZVOLEN

Zamestnancov vedy a výskumu (VaV) na NLC – LVÚ Zvolen predstavujú výskumníci, technici, ekvivalentný personál a pomocný personál. Zastúpenie žien dosahuje asi tretinu z celkového počtu zamestnancov VaV. Podiel zamestnancov s vedeckým kvalifikačným stupeň IIa rastie.

Vývoj štruktúry zamestnancov

Najväčšie zastúpenie v rámci vekovej štruktúry výskumných zamestnancov majú zamestnanci vo veku 55 až 64 rokov.

Vývoj vekovej štruktúry výskumných zamestnancov