History

HISTÓRIA NLC – LVÚ ZVOLEN

2022 1. 1. 2022 po organizačnej zmene tvoria Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene 4 odboryCentrum excelentnosti LignoSilva
2006 1. 1. 2006 boli zlúčené 3 organizácie: Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Lesoprojekt Zvolen, Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky Zvolen do Národného lesníckeho centra (NLC)
1991 1. 5. 1991 ústavu je pridelený názov Lesnícky výskumný ústav Zvolen
1982 1. 1. 1982 ústav tvorí 8 odborov a 7 výskumných staníc v rámci Slovenska
1964 1. 9. 1972 ústav dostáva nový štatút. Ústav tvoria 4 odbory a 6 výskumných staníc
1959 1. 9. 1964 sa podľa uznesenia vlády premiestňuje Výskumný ústav lesného hospodárstva do Zvolena
1952 1. 1. 1959 osamostatnenie Výskumného ústavu lesného hospodárstva v Banskej Štiavnici
1947 ustanovenie Výskumného ústavu lesného hospodárstva v Banskej Štiavnici ako pobočky VÚLH v Prahe
1945 zriadené Riaditeľstvo výskumných ústavov lesníckych v Banskej Štiavnici
1972 prerušenie lesníckeho výskumu vojnovými udalosťami
1964 zriadenie Štátnych výskumných ústavov lesníckych v Banskej Štiavnici
1959 vznik Ústavu pre lesnú ťažbu a lesnícku technológiu v Prahe
1952 vznik Ústavu pre pestovanie lesa a lesnú biológiu v Banskej Štiavnici
1947 koniec I. svetovej vojny – odchod pracovníkov a väčšiny vybavenia do Maďarska
1945 výskumná stanica sa sťahuje do novopostavenej budovy pod Kalváriou
1903 výskumná stanica sa stáva členom medzinárodnej organizácie IUFRO
1900 založenie Lesníckeho arboréta v Kysihýbli
1898 1. 1. 1898 založenie Ústrednej výskumnej stanice lesníckej v Banskej Štiavnici