Tabuľka s aktuálnymi štatistickými výkazmi

Informácie o štatistických výkazoch a kalendár prvého zverejnenia výstupov

Názov výkazu Tlačivo Elektronický výkaz Dátum podania výkazu Kto podáva výkaz Kalendár prvého
zverejnenia výstupov
Outputs
Les (MPRV SR) 2-04

Štvrťročný výkaz

o dodávkach

dreva v lesníctve

Les 2-04 xlsx

Les 2-04 pdf

Dodávky dreva

 

do 16.kalendárneho dňa

po sledovanom období

– Lesy SR, š.p.

– VLM SR

– štátne organizácie obhospodarujúce školské lesy

– správy národných parkov

– vybrané neštátne subjekty

lesného hospodárstva

30.4.2024

31.7.2024

31.10.2024

31.1.2025

Informačné listy
Les (MPRV SR) 5-01

Ročný výkaz

o lesnom hospodárstve

Les 5-01 xlsx

Les 5-01 pdf

Les do 20.februára

nasledujúceho roka

– Lesy SR, š.p.

– vybrané neštátne subjekty

lesného hospodárstva

Zelená správa o lesnom hospodárstve
Sad (MPRV SR) 11-01

Ročný výkaz

o dodávkach sejbového

a sadbového materiálu

lesných drevín

Sad 11-01 xlsx

Sad 11-01 pdf

do 15.marca

nasledujúceho roka

– Lesy SR, š.p.

– VLM SR

– štátne organizácie

obhospodarujúce školské lesy

– vybrané neštátne subjekty

lesného hospodárstva

30.4.2024 Informačné listy
Drevo (MPRV SR) 1-01

Ročný výkaz o spracovaní dreva

Drevo 1-01 xlsx

Drevo 1-01 pdf

Drevo do 28.februára

nasledujúceho roka

– vybrané právnické osoby

– vybrané fyzické osoby

30.4.2024 Informačné listy
Poľov (MPRV SR) 12-01

Ročný výkaz o revíri

a stavoch zveri

za poľovnícku sezónu

2023/2024

POLOV 12-01 xlsx

POLOV 12-01 pdf

Poľovnícka

štatistika

do 5. marca

nasledujúceho roka

– užívatelia poľovných revírov 31.5.2024 Poľovnícka

štatistická ročenka