Špeciálne číslo časopisu Central European Forestry Journal

Vážení autori,

Srdečne vás pozývame prispieť do pripravovaného špeciálneho čísla časopisu Central European Forestry Journal s názvom „Stredoeurópske lesy pod narastajúcim klimatickým stresom“. Naším cieľom je zhromaždiť širokú škálu pohľadov na výzvy, ktorým čelia stredoeurópske lesy. Predmetom nášho záujmu a špeciálneho čísla sú články týkajúce sa:

  • Vplyvu zmeny klímy na zdravie, produktivitu a biodiverzitu lesov
  • Účinky interakcií zmeny klímy a iných stresorov na lesnú vegetáciu
  • Ekofyziologické mechanizmy podporujúce reakcie lesov na extrémne klimatické javy

Vítame vedecké práce z oblasti lesníctva, ekológie, ochrany prírody a príbuzných disciplín. Články majú byť originálnymi vedeckými prácami alebo kvalitnými prehľadovými článkami (review), ktoré ponúkajú nové pohľady na výzvy stredoeurópskych lesov.

Central European Forestry Journal je recenzovaný vedecký časopis zameraný na šírenie vysokokvalitného výskumu o lesníctve a súvisiacich témach. S hrdosťou vám oznamujeme, že časopis získal v roku 2023 Impact Factor 1,6. Časopis vydávajú spoločne Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen a Lesnícka a dřevařská fakulta Českej zemědělské univerzity v Prahe .

V prípade záujmu o zaslanie článku, postupujte prosím podľa pokynov v časopise. V sprievodnom liste (Cover letter) uveďte, že váš príspevok je určený pre špeciálne číslo „ Stredoeurópske lesy pod narastajúcim klimatickým stresom“.  Link pre zasielanie článkov nájdete tu SUBMIT

https://sciendo.com/journal/FORJ?tab=submit

Termín pre zaslanie článkov je 1. decembra 2023.

Tešíme sa na vaše príspevky!

S pozdravom

Zuzana Sitková a Tomáš Hlásny, editori


Instructions in English (PDF).