Liečili telo i dušu – Lesnícke dni

Zdravé lesy pre zdravých ľudí zahrnuli v sebe aj posolstvo 17. ročníka Lesníckych dní, ktoré liečili telo i dušu. Po troch rokoch sa Lesnícke dni vrátili do Zvolena – mesta lesníctva, a bolo to dobré rozhodnutie lesníkov. Počas 21. apríla, kedy sa Lesnícke dni vo Zvolene otvárali, bola ich návštevnosť cez 10 tisíc ľudí, na pódiu vystúpilo viac ako 500 účinkujúcich, v stánkoch sa venovalo verejnosti vyše 200 partnerov, rozdalo sa takmer 600 porcií divinového guľášu a hubovice, na slávnostnom predstavení Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu prišlo cez 100 pozvaných hostí, 90 ľudí vystúpilo na vežu kostola sv. Alžbety a vzácnu krv darovalo 26 darcov.

Téma zdravia sa premietla i do aktivít lesnej pedagogiky – cvičenia s drevenou palicou, stromovej gymnastiky i ďalších zážitkových a pohybových hier určených najmä deťom a žiakom materských a základných škôl. Návštevníci Lesníckych dní sa mohli zúčastniť canisterapie, avesterapie, či oboznámiť sa s liečivou silou prírody v podobe čuchovej i chuťovej poznávačky liečivých bylín, sirupov, džemov i medu. Zdravou potravinou je i divina, ktorá tvorila hlavnú potravinu pre chutný divinový guľáš varený poľovníkmi. Základy prvej pomoci v lese poskytli študenti Strednej zdravotníckej školy zo Zvolena. Ďalší stredoškoláci zo Želoviec a Gymnázia Ľudovíta Štúra zo Zvolena sa aktívne zúčastnili workshopov – rozhovorov pre dušu a zdravie. Verejnosti boli odovzdané i zdravé balíčky z lesa ako poďakovanie za zapojenie sa do súťaží i kultúrneho programu.

„Počas Lesníckych dní ste ukázali, ako je prirodzené a možné spájať sa v odlišnostiach, tvoriť priestor na sebarealizáciu, motivovať iných, ukázať, čo všetko je súčasťou lesa, vytvárať prostredie na ľudské stretnutia. Vytiahnuť deti a mládež z okolia, rodiny, seniorov  na námestie, vytvoriť takúto veľkú spoločenskú udalosť, má obrovský význam pre podporu sociálnych vzťahov. Videla som obrovskú príležitosť ukázať, že vzťah k lesom a prírode a medziľudské vzťahy sú neoddeliteľnou súčasťou našich životov,“ zhodnotila terapeutka a lektorka workshopov pre dušu a zdravie, Janka Vaculčiaková.

Lesnícke dni vyzdvihli aj 125 rokov lesníckej vedy a výskumu. Jeho súčasťou je už aj jedinečná 3D CT linka pre skenovanie guľatiny dreva ako súčasť „Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva“. Menšie výročie, 35 rokov, oslávila i semenárska kontrola, ktorá tvorí tiež časť práce lesníkov.

Lesnícke dni sa konali aj ďalších mestách Slovenska, napríklad v Hlohovci sa programu s názvom Lesy liečiazúčastnilo 450 žiakov základnej školy, na námestie v Kežmarku prišlo viac ako 800 detí, v Banskej Štiavnici do Botanickej záhrady zavítali všetky vekové kategórie. Ukončenie Lesníckych dní a zároveň otvorenie sezóny v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu 1. mája bolo spojené aj s vyhlásením ankety o Cenu Jozefa Dekréta Matejovie. Tá je zastrešená Slovenskou lesníckou komorou a má upriamiť pozornosť na lesníkov, pre ktorých je ich práca povolaním a aj poslaním. Nielen Lesnícke dni ale najmä lesníci tak potvrdili jedno z posolstiev tohto ročníka: “Staráme sa o lesy, lebo ony sú pre naše žitie a zdravie nenahraditeľné.“ 

LESNÍCKE DNI sú osvedčenou a tradičnou formou pozitívnej prezentácie lesníctva a lesníckeho stavu. Podujatie je zároveň dôkazom dobrej spolupráce lesníckych inštitúcií zo štátneho i neštátneho sektora a ďalších partnerov. Lesnícke dni sa konajú od roku 2007 a tak v tomto roku vstupujú už do 17. ročníka svojej realizácie a to pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Veronika Jaloviarová

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: veronika.jaloviarova@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 268

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Tie dopĺňajú dve odborné centrá:

  • Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
  • Znalecké centrum.