Lesné tajomstvá odhalené!

Zvolen, 16. jún 2023Projekt LES UKRYTÝ V KNIHE 2023, ktorého koordinátorom je Národné lesnícke centrum, vstupuje do finále. Celoslovenská kampaň, zameraná na zvýšenie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl prostredníctvom kníh spojila v období od 1. apríla do 26. mája 2023 knižnice na celom Slovensku s lesnými pedagógmi a školami. Magický 13. ročník ukryl v sebe  „TAJOMSTVÁ LESA“. Okrem čítania o hlucháňovi a odhaľovania lesných zákutí deti vytvárali LESNÉ HÁDANKY.

Výzvu zapojiť sa do projektu využilo 28 knižníc z celého Slovenska, v ktorých sa uskutočnilo 70 programov lesnej pedagogiky pod vedením 33 lesných pedagógov zo štátneho podniku Lesy SR a z Národného lesníckeho centra. Návštevu knižníc absolvovalo 1627 detí z materských a základných škôl, ktoré počas 89 hodín čítali a skúmali čo všetko v sebe les ukrýva a prečo je dôležité nechať niektoré tajomstvá neodhalené.

Malí návštevníci knižníc sa dozvedeli, že hlucháň nie je bažant ani páv, jeho štvorfázový spev možno počuť skoro ráno a na tele má ružu či zrkadielka. Viete koľko bodiek má muchotrávka? Aj takúto výtvarnú hádanku poslali deti v rámci korešpondenčnej súťaže vo vytváraní vlastnej lesnej knihy. Tohtoročná téma  LESNÉ HÁDANKY opäť potvrdila bohatú fantáziu a tvorivosť detí, ktorú využili  v „knihách“ a obohatili slovný obsah rôznymi výtvarnými technikami, doplnenými prírodným materiálom.

Bolo ťažké vybrať tie najoriginálnejšie diela a  vyhodnotiť súťaž tak, aby boli splnené všetky kritériá a náležitosti, ktoré má kniha obsahovať. Do tvorby sa zapojilo 32 základných a materských škôl a knižníc, ktoré zaslali 369 lesných hádaniek. Porota vybrala 19 najoriginálnejších diel, školu s najväčším počtom zaslaných prác, 3 najúspešnejšie knižnice, najaktívnejšieho knihovníka a 2 lesných pedagógov, ktorí budú ocenení na slávnostnom vyhodnotení projektu dňa 16. júna 2023 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

Celoslovenskú kampaň pripravilo Národné lesnícke centrum Zvolen s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a štátneho podniku LESY SR.


Kontakt k aktuálnej téme:

Dagmar Sélešová

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: dagmar.selesova@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 391

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Tie dopĺňajú dve odborné centrá:

  • Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
  • Znalecké centrum.