Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “Koordinátor hospodárskej úpravy lesov”

Koordinator-HUL_OHUL

 

>>PDF<<