Euro Skills Trainer Register (ESTER)

PROJEKT: Euro Skills Trainer Register (ESTER)

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA202-061371

 

Projekt ESTER, financovaný v rámci ERASMUS+, bol navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám európskych školiteľov zručností a organizácií odborného vzdelávania. Nedávne európske štatistiky poukazujú na neprijateľnú mieru úmrtnosti na pracovisku spojenú s kvalifikovanými činnosťami vykonávanými v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Projekt ESTER sa zameria na kľúčové vysoko rizikové činnosti v rámci nich. Napríklad pád z výšky a úrazy spôsobené rozdrvením strojov sú dobre známe riziká, ktorým možno lepšie predchádzať kvalitným školením.

Cieľom partnerov je nadviazať na úspešnú prácu predchádzajúcich projektov, ktoré vyvinuli napríklad európsky certifikát pre motorové píly (ECC), s cieľom poskytnúť uznávanú kvalifikáciu európskeho trénera zručností.  Cieľom projektu ESTER je uľahčenie najlepších postupov a kvalitných štandardov a techník výučby medzi poskytovateľmi odborného vzdelávania a školiteľmi zručností pri poskytovaní kurzov v celej Európe i mimo nej, výmena poznatkov, inovácie v oblasti odbornej prípravy kvalitných trénerov .

Ciele a výstupy:

  1. Vypracovať inovatívny formálny štandardizovaný postup kvalifikácie, registrácie a CPD európskeho trénera zručností
  2. Vyvíjať inovatívne výučbové materiály v prospech trénerov a praktikantov
  3. Znížiť úmrtnosť na pracovisku a mieru úrazov v odvetviach poľnohospodárstva a lesníctva

Aktivity projektu:

  • Prezentácia seminárov
  • Školenie trénerov
  • Tréningy zamerané na zvyšovanie kvalifikácie a osvedčené postupy
  • Vytvorenie európskeho registra zručností pre trénerov – ESTER
  • Priebežné šírenie projektu
  • Medzinárodné certifikačné podujatia
  • Výroba nových európskych poradenských materiálov pre odborné vzdelávanie

Partnerské krajiny;

Česká republika

Spojené kráľovstvo

Slovensko

Lotyšsko

Slovinsko

Španielsko

Rumunsko

Nemecko

Írsko

Koordinátor projektu: http://www.ccagency.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/ESTER-115140209881902/

Kontakty na projektový tím:

Projektový manažér: Kristýna Dvořáčková, kristyna.projects@gmail.com

Zodpovedný za projektového partnera NLC: Dagmar Sélešová selesova@nlcsk.org