Agrolesníctvo: Príležitosť pre európsku krajinu a poľnohospodárstvo

Agroforestry Systems: The Opportunity for European Landscape and Agriculture

Agrolesníctvo: Príležitosť pre európsku krajinu a poľnohospodárstvo

Agrolesníctvo je systém hospodárenia na pôde, ktorého základom je pestovanie stromov spoločne s poľnohospodárskou produkciou (rastlinnou, živočišnou) na rovnakej ploche. Takáto kombinácia môže farmárom a vlastníkom pôdy priniesť širokú škálu benefitov a taktiež môže prispieť k dosiahnutiu cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Projekt AGFOSY je realizovaný v rámci programu Erasmus+ a je spolufinancovaný EU. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť flexibilný školiaci systém zameriavajúci sa na problematiku agrolesníctva. Systém bude založený na prípadových štúdiách a osvedčených praktikách, ktoré poskytnú farmárom a vlastníkom pôdy nové informácie, znalosti a kompetencie ako zavádzať agrolesnícke systémy na vlastných farmách.

Projekt:

–           vytvorí analýzu o zavádzaní agrolesníctva v praxi v partnerských krajinách

–           zozbiera zaujímavé prípadové štúdie, ktoré budú slúžiť ako základ školiaceho systému

–           vyvinie metodické listy pre zavádzanie a riadenie agrolesníckych systémov

–           vytvorí školiace materiály spolu s krátkymi videami

 

Projekt sa začal realizovať na jeseň v roku 2018 a bude trvať 24 mesiacov. Projektové konzorcium tvorí 7 partnerov zo 6 krajín (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Francúzsko, Španielsko a Belgicko). Výhodou medzinárodnej spolupráce je možnosť vzájomného odovzdávania skúseností, pretože v niektorých európskych krajinách je agrolesníctvo praktizované oveľa častejšie ako je tomu na Slovensku.