Category

Tlačové správy

Národné lesnícke centrum zorganizovalo Sympózium lesnej pedagogiky 2020 vo virtuálnom priestore

Zvolen, 17. decembra 2020 – Netradičné situácie si vyžadujú netradičné riešenia. Toto vyhlásenie bolo leitmotívom 15. ročníka Sympózia lesnej pedagogiky, ktoré zorganizovalo Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a...

Aj lesníci z Národného lesníckeho centra vzdelávajú online

Zvolen, 03. decembra 2020 – Národné lesnícke centrum (NLC) pokračuje vo svojich vzdelávacím aktivitách, ktoré realizuje na základe poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v oblasti spôsobilosti odborných lesných hospodárov i v oblasti...

Národné lesnícke centrum vo  Zvolene prevádzkuje jedinečné lesnícke laboratórium

Zvolen, 19. novembra 2020 – Centrálne lesnícke laboratórium Národného lesníckeho centra existuje vo Zvolene už takmer sedemdesiat rokov. Za toto obdobie spracovalo tisícky vzoriek lesných pôd či biologického materiálu zo...

NLC – ÚLPV Zvolen sa virtuálne zúčastní na Týždni vedy a techniky

Zvolen, 09. novembra 2020 – V dňoch 9. – 15. novembra 2020 sa uskutoční 17. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Každoročne ho organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a...

Zlepšenie stavu lesov v cezhraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny

Zvolen, 04. novembra 2020 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) sa zapojilo do projektu „Cesty k zdravým lesom: Odolné, prispôsobivé, rozmanité a...

Národné lesnícke centrum vo Zvolene ukončilo rekonštrukciu jednej zo svojich budov

Zvolen, 28. októbra 2020 – V ostatných dňoch bola ukončená komplexná rekonštrukcia budovy Národného lesníckeho centra na Sokolskej ulici. Rekonštrukcia sa realizovala v rámci implementácie projektu s názvom NLC – Zníženie energetickej náročnosti...

Monitoring populácie vlka dravého na Slovensku

Zvolen, 20. októbra 2020 – Uskutočnilo sa on-line zasadnutie Pracovnej skupiny pre stanovenie podmienok lovu a ročnej kvóty vlka dravého. Na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako...

Veľký úspech slovenského lesníctva v oblasti medzinárodnej spolupráce

Zvolen, 21. októbra 2020 – Národné lesnícke centrum (NLC), ako člen rakúsko-slovenského konzorcia, získalo projekt zameraný na budovanie kapacít v oblasti lesného hospodárstva v Srbsku. Realizácia tohto projektu je logickým...

Využívanie dreva ako obnoviteľnej suroviny v kontexte zelenej ekonomiky

Zvolen, 13. októbra 2020 – Efektívne využívanie dreva ako obnoviteľnej suroviny môže významným spôsobom prispieť k zmierňovaniu negatívnych dopadov zmeny klímy práve prostredníctvom zvyšovanie množstva uhlíka viazaného v produktoch z dreva....

Viete ako prebiehajú skúšky odborných lesných hospodárov na Slovensku?

Zvolen, 23. septembra 2020 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) aj v sťažených podmienkach spojených s pandémiou COVID-19 prebiehajú na Slovensku skúšky...
1 2 3